مخصوص کودکان

لباس یک بار مصرف پزشکی ویژه کودکان

مخصوص کودکان


تولید کننده البسه جراح و پزشکی زنانه در طرح و رنگ های متنوع برای بیمارستان ها ، کلینیک ها ، مراکز درمانی و بهداشتی ، مراکز جراحی ، آزمایشگاهی و داروسازی
تولید کننده البسه جراح و پزشکی مردانه در طرح و رنگ های متنوع برای بیمارستان ها ، کلینیک ها ، مراکز درمانی و بهداشتی ، مراکز جراحی ، آزمایشگاهی و داروسازی


ارسال سفارش
1